Jogi nyilatkozat - STRABAG Property and Facility Services

Jogi nyilatkozat


Tisztelt Látogatónk!

1. A weblappal kapcsolatos tudnivalók

A szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával ráutaló magatartással Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A weboldal használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit a STRABAG Property and Facility Services Zrt. a jövőben módosítja, a változtatásokat a weboldal nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja. A STRABAG Property and Facility Services Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

 

2. Szerzői jog

A weboldal megjelenítésére, működtetésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, adatok, információk, megjelölések a jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek, és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a STRABAG Property and Facility Services Zrt-t illeti.

A weboldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a STRABAG Property and Facility Services Zrt. szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi, és a STRABAG Property and Facility Services Zrt. külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel.

 

3. Felelősség a szolgáltatásért

A STRABAG Property and Facility Services Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában, ennek ellenére sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért. Mindemellett a STRABAG Property and Facility Services Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

A www.strabag-pfs.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját kockázata és felelőssége.

A STRABAG Property and Facility Services Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A STRABAG Property and Facility Services Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget azon weblapok tartalmával, az azokon közölt információkkal, adatokkal kapcsolatosan, melyek a STRABAG Property and Facility Services Zrt. weblapjáról elérhetőek, vagy amelyekről a STRABAG Property and Facility Services Zrt. weblapja elérhető.

A weboldal felhasználásnak feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a STRABAG Property and Facility Services Zrt. haladéktalanul megteszi a jogszabálysértés következtében szükséges jogi lépéseket.

A STRABAG Property and Facility Services Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

4. Adatvédelmi szabályok

Amikor Ön a STRABAG Property and Facility Services Zrt. internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra. A STRABAG Property and Facility Services Zrt. bármely a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

A STRABAG Property and Facility Services Zrt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a STRABAG Property and Facility Services Zrt-nek elfogadja, hogy a STRABAG Property and Facility Services Zrt-nek a jogszabályok keretei között korlátlan jogosultsággal rendelkezik az ilyen információ birtoklására vonatkozóan.

A STRABAG Property and Facility Services Zrt. a felhasználó által megadott adatokat és információkat, a felhasználó előzetes hozzájárulásával kizárólagosan piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról célokra használhatja fel.

A STRABAG Property and Facility Services Zrt. a vevői, partnerei és további ügyfelei személyére, adataira, a STRABAG Property and Facility Services Zrt-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó, valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A STRABAG Property and Facility Services Zrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a STRABAG Property and Facility Services Zrt. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a STRABAG Property and Facility Services Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton.

A honlap használata során keletkező adatok felhasználása

A STRABAG Property and Facility Services Zrt. a honlap használata során keletkező, személyes adatnak nem minősülő adatokat a honlap kódjába beépített CrazyEgg szoftver segítségével továbbítja a Brand Content Kft. (1035 Budapest, Vihar utca 18.) részére. A Brand Content Kft. a STRABAG Property and Facility Services Zrt. megbízásából az adatok honlap használatára vonatkozó kimutatások készítése érdekében. A továbbított adatok nem minősülnek személyes adatoknak, mivel a látogatókkal össze nem kapcsolhatóak.

A CrazyEgg adatkezelési tájékoztatója: https://www.crazyegg.com/privacy/